Закон ЯНАО от 11.02.2004 N 5-ЗАО (ред. от 30.06.2015)