Постановление Администрации ЯНАО от 11.06.2009 N 310-А (ред. от 12.03.2015)