Постановление Администрации ЯНАО от 31.07.2009 N 425-А (ред. от 17.07.2015)