Приказ МЧС России от 28.05.2012 N 291 (ред. от 16.10.2013)